Chile

Chile je jednou z nejvýznamnějších vinařských zemí Nového světa produkující kvalitní víno za dobrou cenu. Země neobvyklého nudlovitého tvaru je 4300 km dlouhá, průměrně však jen 177 km široká. Na západě ohraničena Pacifikem, na východě Andami vysokými až 7000 m. Na severu je pokryta pouští na jihu zasahuje do Antarktidy. Vinná réva (vitis vinifera) byla dovezena do Latinské Ameriky (Mexika) Cortésem a španělskými conquistadory. Do Chile se dostala buď z Mexika nebo přímo ze Španělska v polovině 16. století.

Díky své poloze bylo Chile uchráněno od révokaze (mšička fyloxera) a dodnes většina keřů je na původních podnožích (nemusely být roubovány jako téměř všude jinde na světě na odolné americké podnože) .

Navíc i zdejší suché klima s dešti převážně v zimě má za následek, že víno je velmi zdravé, nutnost je ošetřovat je menší než např. v Evropě. Takřka v celém Chile panují velké rozdíly v mezi denními a nočními teplotami, což blahodárně působí na aroma vín.

Většina vinic se nachází mezi 32. a 38. rovnoběžkou, což odpovídá v našich podmínkách zhruba oblasti mezi jižním Španělskem a  severní Afrikou, ale podnebí je zde ovlivňováno studeným Humboldským proudem, takže klima je něco mezi Nappa Valley v Kalifornii a Bordeaux. Jsme na jižní polokouli, takže se sklízí se od konce února (Chardonnay) až do začátku/poloviny května (Carmenére).
Půdy tvoří především naplaveniny s převahou písčitých půd.   
Celková rozloha vinic stále roste a dosáhla 117 559 ha (údaj z r. 2010), z toho cca na 76% ploch vysázeny modré odrůdy a na 24% bílé.
Chile má 15 mil. obyvatel a spotřeba vína na hlavu se pohybuje kolem 25 litrů za rok.

Chilský apelační systém Denominación de Origen nebo D.O.) odkazuje na zeměpisný původ hroznů. Určuje 4 hlavní vinařské oblasti. Od severu k jihu jsou to: Coquimbo, Aconcagua, Valle Central (Centrální údolí) a Región del Sur (Jižní region). Ty se dále dělí na podoblasti (subregiony), což bývá údolí pojmenované nejčastěji podle řeky, některé jsou pak dále dělené na zóny (např. Rapel Valley dále dělené na zóny Cachapoal a Colchagua Valley).

COQUIMBO - nejsevernější a z hlediska osázených ploch (2 309 ha) nejmenší vinařský region Chile. Sestává ze subregionů údolí Elqui (508 ha) jižně od pouště Atacama, mezi Pacifikem a Andami, kde minimální srážky suplují ranní mlhy. Vinice sahají až vysoko do And (až do výšky 2000 m). Údolí Limarí (1 667 ha) je v tomto regionu největší, opět velmi suché. Nejrozšířenější vinice Cabernetu Sauvignon proto v poslední době ustupují vhodnějšímu Syrahu. Nejmenším údolím je pak Choapa (134 ha vinic).  

ACONCAGUA - je oblastí na sever a západ od hlavního města Santiago s 5277 ha vinic. Sestává ze subregionů (údolí):
Acongaqua - ležící na sever od Santiaga je pojmenovaná podle řeky a nejvyššího vrcholu And. V této tradiční oblasti (1 098 ha) s horkým podnebím se daří hlavně Cabernetu.
Casablanca - tato oblast s chladnějším klimatem na severozápad od Santiaga se západní okrajem asi 20 km od Pacifiku vznikla teprve v počátkem 80. let. Daří se zde především bílým odrůdám (Chardonnay, Sauvignon Blanc). Celková plocha vinic 3 852 ha.
San Antonio - rozsahem vinic malé údolí (327 ha) na břehu oceánu jižně od přístavu Valparaiso, kde na svazích pobřežních kopců se v chladnějším klimatu daří odrůdám Chardonnay, Sauvignon Blanc a Pinot Noir.

VALLE CENTRAL - tradiční a rozsahem ploch největší oblast (95 631 ha) táhnoucí se od Santiaga na jih až ke městu Talca a zabírající široký rovinatý bazén mezi pobřežními horami na západě až k Andám na východě. Uprostřed převládá teplé středomořské klima, na úpatí And panují chledné noce. V blízkosti oceánu panují opět chladnější noce a ranní mlhy. V poslední době se vyžívá těchto rozdílů k výsadbě nejvhodnějších odrůd. Valle Central představuje hlavní exportní potenciál Chile. Tvoří ji subregiony (údolí):
Maipo - nejstarší vinařská oblast kolem hlavního města Santiago s těžištěm na jihozápad od něj, s vinicemi na 10 800 ha. Vinařství zde vznikala od poloviny 19. století. Vinice jsou osázeny především Cabernetem, následují Merlot a Chardonnay.
Rapel - rozsahem a významem největší subregion (34 257 ha vinic), který se dále dělí na údolí Cochapoal a Colchagua. Cochapoal - začíná 90 km jižně od Santiaga a táhne se na jihozápad kolem stejnojmenné řeky. Celková vysázená plocha vinic 10 889 ha. Převažují modré odrůdy (Cabernet Sauvignon, Merlot). Colchagua - tvoří jižní část údolí Rapel a patří k nejznámnějším vinařským oblastem Chile (celková plocha vinic 23 368 ha). Vinice zde začaly vznikat koncem 19. století. Oblast je známá především pro svá červená vína (Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Syrah) ale i bílá vína (Chardonnay). Zdejší vína často bodují na světových soutěžích.
Curicó - další významná oblast (19 091 ha vysázených ploch). Navazuje na údolí Colchagua a  táhne se na podél dálnice Panamerica s odbočením na západ k oceánu. Převládá zde Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc a Merlot.
Maule - rozsáhlé údolí (31 483 ha vinic) na jih od města Talca. V rámci Valle Central je zde nechladněji a je zde nejvíc srážek. Donedávna převládala podřadná odrůda Pais, nyní již sice dominuje Cabernet Sauvignon, ale v oblasti se produkují především průměrná a podprůměrná vína a hlavním sledovaným ukazatelem je objem produkce.  

REGIÓN DEL SUR - na jihu země je více otevřen na západ než Valle Central. Chybí zde pobřežní pohoří, takže je zde více srážek a menší počet slunných dní. Je zde 14 045 ha vysázených ploch, historicky zde převládají odrůdy Pais a Muscat de Alexandria a produkce pro domácí trh. Dělí se na podoblasti údolí Itata (10 504 ha), kde vinnou révu vysadili španělští kolonizátoři již v polovině 16. století,  Bio-Bio (3 524 ha) a Malleco (17 ha) vzdálená 600 km od Santiaga a konečně nejjižnější, spíše experimentální údolí Osorno (900 km na jih od Santiaga, 5 ha vinic).