Vína >>

Domaine Clusel-Roch

Vinařství Clusel-Roch hospodaří na 8  ha vinic na severní Rhoně - 0,5 ha Condrieu a zbytek Côte-Rôtie. K  původní vinici Grandes Places vysázené ve 30. letech 20. století Baptistem Cluselem, přibyly postupně v 60. a počátkem 80. let a začátkem tohoto století další. Většina se nachází nad vesničkou Vérenay.

Historie
Domaine Clusel- Roch začalo jako Domaine Clusel, založené René Cluselem, synem Baptista, který začal lahvovat víno v r. 1969. V té době měl René Clusel jen 1 ha vinic a mnoho hektarů meruněk. Côte-Rôtie se tehdy netěšilo takovému věhlasu jako nyní, ale víno René Clusela bylo vždy oceňováno znalci. Reného syn Gilbert dokončil enologická studia v r. 1977. Vinařství však bylo příliš malé, aby uživilo obě rodiny a Gilbert se proto rozhodl založit vlastní. V začátku mu opatřilo pouze 1/4 ha, ke kterému si pronajímal další vinice a obnovoval zpola zaniklé vinice na pozemcích svého otce.
V r. 1987 René Clusel odešel do penze a jeho vinice převzal Gilbert. V r. 1989 změnilo vinařství jméno na Domaine Clusel-Roch, vyjadřující vztah obou partnerů Gilberta Clusela a jeho ženy Brigitte Roch.
V r. 2009 Guillaume Clusel, syn Gilberta a Brigitte, ukončil vinohradnická studia a plně se zapojil do práce ve vinařství. Pronájmem vinic ve vesnicích Millery a Grigny (asi 20 km severně od Verenay) rozšířil produkci vinařství o apelaci Coteaux du Lyonnais AOC z odrůdy Gamay.

Vinice
Všechny vinice leží na velmi příkrých svazích – Côte-Rôtie nad vesnicí Vérenay převážně s jihovýchodní orientací, Condrieu (odrůda Viognier) u vesnice Condrieu s jižní orientací. Půda je dosti chudá, kamenitá, převahu tvoří rozdrobená slídová břidlice. Hustota keřů je přes 8 – 10 tis. na hektar. Clusel- Roch průběžně rozšiřuje své vinice obnovováním starých opuštěných vinic. Posledním příkladem je vinice na kopci Montmain, z nějž vyprodukovali první víno v r. 2009 (hrozny z mladých keřů zpracovává Clusel- Roch do cuvée Côte-Rôtie „ La Petite Feuille“ , které však nevedeme).
Nejcenější je pouze 0,7 ha velká vinice Grand Places s keři Syrahu z r. 1930 s omezenou produkcí Côte-Rôtie „Grand Places“ (cca 2500 lahví ročně), která je bohužel každoročně rozebrána tradičními odběrateli. Na vinici Grand Places je zdroj "Serines", tradiční odrůdy Syrah Ampuis, kterou od r. 1995 roubují ve vlastní chovné stanici a vysazují na novějších vinicích. Tradiční "Serines" není tak úrodná jako moderní odrůdy, ale dává hrozny s komplexnějším aroma. Nedávné genové studie prokázaly, že odrůda Syrah má původ právě zde na severní Rhoně.
Moderní klony Syrahu jsou většinou reprodukovány z „ideálních“ rostlin a reprodukovány nekonečněkrát. Keře jsou pak velmi homogenní a počet klonů, který je k dostání na trhu je omezen. Systematickým vysazováním těchto klonů se de facto ochuzuje genetická rozmanitost révy. Proto Clusel Roch roubuje ve vlastní chovné stanici a pro tento účel vybrali na vinici Grand Places větší počet podnoží reprezentující různé zajímavé charakteristiky vína.

Organická produkce
Vinná réva je pěstována tak přírodním způsobem, jak to jen jde. Většina prací je prováděna ručně, velký sklon vinic ani neumožňuje větší mechanizaci. Místo chemických hnojiv je používám ručně rozhazovaný kompost, na mnohá místa navíc dopravovaný v batohu na zádech. Práce na vinicích je v těchto podmínkách velmi náročná na pracovní sílu. Jeden člověk připadán zhruba na 1 ha vinic!
Místo hubení travin používají zaorání pluhem, poháněným přenosným motorkem a tažený lanem. V zimě tráva volně roste, pomáhá mikrobiálnímu životu půdy a zabraňuje její erozi. Veškerá produkce hroznů nese od r. 2002 bio-organickou certifikaci (certifikační úřad ULASE), de facto však bylo hospodářství vedeno organicky i v průběhu deseti let předtím. Keře se staly organickým hospodařením odolnější, takže je ošetřují poměrně málo - v závislosti na počasí v daném roce – a používají síru, měď a bylinkové čaje (!).

Vinařství
Pečlivě sesbírané hrozny (sběrači selektují přímo na keři) převážené v malých přepravkách se částečně zbaví stonků a vlastní gravitací padají do betonového tanku, kde kvasí za mírných teplot kvůli jemnému extrahování po dobu 3 - 4 týdnů při pravidelném stlačování klobouku slupek pod hladinu. Víno je pak stáčeno do sudů, vyrobených Maison Sirugue v Nuits-St. Georges z dubů z Allier, Nièvre a Burgundska. Pětina sudů je každým rokem nová. Používány jsou původní kvasinky, protože Clusel Roch věří, že patří k jejich půdě. Pro lisování je použit jemně ovladatelný vertikální lis. Côte-Rôtie je stáčeno do lahví po 2-letém zrání v dubovém sudu.

Vedle Côte-Rôtie pěstuje Clusel-Roch na ploše 0,5 ha také Condrieu, jehož produkce ja však tak malá, že je každoročně beznadějně vyprodána. Condrieu najdete v naší nabídce u vinařství Richard.