Vína >>

Weingut Ratzenberger

Vinařství Ratzenberger se svými 11 ha vinic patří ve vinařském regionu Mittelrhein (s celkovou rozlohou vinic 500 ha) k největším a  nejvěhlasnějším. Sídlem vinařství je vesnička Steeg na dohled od pohádkově krásného středověkého městečka Bacharach, pro nás zajímavého tím, že zde uzavřel sňatek císař Karel IV se svou druhou manželkou Annou Falckou. Kdysi hospodářské centrum středního Rýna, se nachází asi 35 km severovýchodně, dále po toku Rýna od Johannisbergu (střediska oblasti Rheingau). Jochen Ratzenberger ml. je již z třetí generace vinařů, zde hospodařících, přičemž jeho otec Jochen Ratzenberger st. mu stále vypomáhá. Vinařství je členem VDP (Svazu německých výrobců přívlastkových vín).
Ryzlinky Ratzenberger vynikají jemnou ovocností, elegantní strukturou kyselin, zřetelnou mineralitou a schopností dlouho zrát ve sklepě. Specialitou vinařství jsou ryzlinkové sekty, vyráběné tradiční metodou zrání v lahvi. V případě sektů Ratzenberger je tato fermentace v lahvích na usazeninách dlouhá tři roky – stejně jako u ročníkových šampaňských. Remuage (každonenní pootáčení lahví za účelem setřesení kvasinek do hrdla lahve) provádí sám majitel ručně.
Vína Ratzenberger jsou exportována do mnoha zemí Evropy, USA, Kanady a Japonska a podávána v nejlepších podnicích - např. Ka De We, Restaurant Vau, Brandenburger Hof (vše Berlín), The Ritz Carlton (Wolfsburg), La Margaux (Montreal), OSN (New York).

Vinice
Hospodaří na čtyřech vinicích (jednotlivé vinice neboli "Einzellage" v německém systému odpovídají významu a kvalitě francouzskému Grand Cru). Jsou orientovány na jih, svažují se příkře dolů a  jsou tak ideálně vystavených slunci.
Bacharacher Posten – vinice nejblíže řece s průměrnou výškou 150 m n.m. Půda je zde tvořena krystalickou břidlicí se schopností rychle se zahřát. Tento typ půdy dává vínu speciální ceněný charakter.
Bacharacher Wolfshöhle - následující vinice v údolí ve směru od řeky ve výšce 300 m n.m. V půdě se mísí jílovitá břidlice s krystalickou. Z této vinice vznikají nejlepší Spätlese.
Steeger St. Jost - nachází se přímo nad vinařstvím ve výšce mezi 400 a 500 m n.m. nad vesničkou Steeg. V půdě převládá jílovitá břidlice, přítomna je také vrstva pastelově zbarvených eolických písků pocházejících z vulkanických erupcí před 10 tisíci lety. Aby hrozny neprocházely stresem z nedostatku vody, má tato vinice nainstalován zavlažovací systém. Hrozny zde vynikají ušlechtilou jemnou ovocností, zvláště vhodnou pro suchá vína.
Bacharacher Kloster Fűrstental – nachází se v dalším údolí ve směru řeky. Půda na této vinici přiléhající k místnímu klášteru obsahuje jiný typ břidlice s vyšším obsahem jílu. Z hroznů zde rostoucích produkuje vinařství Ratzenberger jedno z  nejlepších německých šumivých vín a ledové víno.
Práce na vinici se odehrává téměř výlučně ručně. Výnosy jsou drženy kvůli kvalitě na nízké úrovni a hospodaří se tak ekologicky, jak to jen jde. Používají výhradně organická hnojiva, Místo prostředků na hubení hmyzu používají feromonů, které odpuzují škodlivý hmyz a přitahují prospěšný. Půda mezi řádky je pokryta zelení, která brání erozi a poskytuje domov pro prospěšnou faunu.

Vinařský sklep
Budova vinařství pochází z let 1850 - 80. V té době ještě neznali železobeton, takže hlavní stěna zapuštěná do svahu vinice dosahuje tloušťky 5 metrů. Rozlehlý klenutý sklep je chladný, rozdíl mezi teplotou v létě a  v zimě dosahuje jen 3 stupňů a je ideální jak pro Německo typické kvašení za nízkých teplot, tak pro zrání. Pro fermentaci jsou používány nerezové tanky o velikosti 3000 l, pro zrání nerezové tanky i dubové sudy o obsahu 1200 l a stáří 3 - 20 let. Vinařství je členem svazu nejlepších německých pěstitelů VDP.